Stadium Concrete Seats

Rakan Strategik IBOSS

IBOSS mempelawa Syarikat Korporat/GLC/NGO/Individu untuk menjalinkan perniagaan strategik dengan IBOSS bagi meningkatkan kebolehupayaan IBOSS mencapai matlamat  sebagai  satu platform yang memberi peluang terbaik kepada kumpulan sasar dan pengguna menceburi sektor Gig Ekonomi

hendri-sabri-A6aHJo2qnAM-unsplash.jpg

Kaedah Jalinan Strategik

Jalinan rakan strategik dapat dilakukan melalui beberapa kaedah :-

  • Sponsorship untuk menganjurkan Bengkel Bisnes IBOSS untuk kumpulan sasar

  • Menjemput IBOSS sebagai sebahagian daripada program yang dilaksanakan

  • Rakan strategi pemasaran melalui kaedah perjanjian jangka masa pendek/panjang 

IBOSS 2021

SMART.DIRECT.SIMPLE